Informatie over onze vereniging

Over ons

Klik op onderstaande buttons snel naar een onderliggend item te springen

Doel Geschiedenis ANBI Bestuur Gebouw Nieuws

Doel

Vincentiusvereniging Groenlo doet zijn best om in Groenlo en directe omgeving armoede en eenzaamheid te verzachten. Hulp wordt geboden ongeacht geloof of afkomst.

Geschiedenis

De Vincentius vereniging in Groenlo is opgericht in 1853 en is daarmee een van de oudste verengingen in Groenlo. Ze is lid van de landelijke Vincentius vereniging en als zodanig vanouds actief vanuit het christelijke gedachtegoed. De hulp die we verlenen is nu niet meer geloofsgebonden.

ANBI

De vereniging heeft een ANBI status RSIN/fiscaalnummer ANBI: 819350928
De ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) status maakt dat giften aan Vincentius belasting aftrekbaar zijn.
De ANBI status verplicht tot het jaarlijks publiceren van een beknopt financieel jaaroverzicht.

Vincentius Groenlo ANBI publicatie 2021

Vincentius Groenlo ANBI publicatie 2022

Vincentius Groenlo ANBI publicatie 2023

Vincentius beleidsplan 2023 – 2025

Bestuur

Gerard KampVoorzitter06 292 718 90voorzitter@vincentiusgroenlo.nl
Ben BomersSecretaris06 180 961 25info@vincentiusgroenlo.nl
Theo te PlatePenningmeester06 106 734 65penningmeester@vincentiusgroenlo.nl
Jos Rouwmaat
Diny Boerkoel
José te Brake-Hoffman

De vereniging telde begin 2024 99 leden/vrijwilligers.

Gebouw

In 2021 zijn wij verhuisd naar onze huidige locatie aan de Ruurloseweg. Wij hebben deze verhuizing kunnen bekostigen dankzij eigen vermogen, heel veel zelf doen aan de verbouwing, waar mogelijk gebruik van tweedehands materialen en ook dankzij een heleboel financiële ondersteuning. Die steun kwam van particulieren, van diverse instanties die goede doelen ondersteunen en van gemeente, provincie Gelderland en de Europese Unie. Zie een overzicht van onze subsidieverstrekkers.

Nieuws

Mei 2024 hielden wij een brandoefening. Doordat Everink brandbeveiliging gratis wat blussers beschikbaar stelde konden onze vrijwilligers een blusser vasthouden en bedienen. Natuurlijk ontbrak de theorie niet. Deze werd evenals de praktijk gebracht door twee zeer ervaren brandweer mensen: Tonnie Adema en André van Avesaat.